Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2006


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/06
  w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Zarządzenie Nr 2/06
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Goławicach Pierwszych gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 3/06
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Goławicach Pierwszych gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 4/06
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 5/06
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 6/06
  w sprawie: powołania komisji klasyfikującej dokumenty z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005r.
 • Zarządzenie Nr 7/06
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 8/06
  w sprawie: powołania komisji klasyfikującej dokumenty z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005r.
 • Zarządzenie Nr 9/06
  w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Pomiechówek
 • Zarządzanie Nr 10/06
 • Zarządzanie Nr 11/06
 • Zarządzenie Nr 12/06
  w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005, sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz sprawozdań z dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
 • Zarządzenie Nr 13/06
  w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do przeprowadzenia oględzin urządzeń kanalizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 14/06
  w sprawie : przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i SPZOZ za rok 2005.
 • Zarządzanie Nr 15/06
  w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za rok 2005
 • Zarządzenie Nr 16/06
  w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za rok 2005
 • Zarządzenie Nr 17/06
  w sprawie : przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 18/06
  w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2006rok
 • Zarządzenie Nr 19/06
  w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok
 • zarządzenie Nr 20/06
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 21/06
  w sprawie: powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 22/06
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomiechówku prowadzonego przez Gminę Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 23/06
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Pomiechówku prowadzonego przez Gminę Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 24/06
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Pomiechówku prowadzonego przez Gminę Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 25/06
  w sprawie: powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 26/06
  w sprawie : zmiany rozkładu czasu pracy w m-cu maju 2006 oraz grudniu 2006r. dla pracowników Urzędu Gminy Pomiechówek oraz jednostek organizacyjnych gminy.
 • Zarządzenie Nr 27/06
  w sprawie: powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 28/06
  w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 29/06
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Brody-Parcele, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 30/06
  w sprawie: powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.
 • zarządzenie Nr 31/06
  w sprawie: określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomiechówku Dyrektora Gimnazjum w Pomiechówku Dyrektora Gminnego Przedszkola w Pomiechówku oraz powołania Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 32/06
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 33/06
  w sprawie: ustalenia bilansu skonsolidowanego za rok 2005
 • Zarządzenie Nr 34/06
  w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 30/06 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 29 maja 2006 r., w sprawie: powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
 • Zarządzenie Nr 35/06
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
 • Zarządzenie Nr 36/06
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006rok
 • Zarządzenie Nr 37/06
 • Zarządzenie Nr 38/06
  w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 39/06
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 40/06
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Goławice Pierwsze gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 41/06
  w sprawie : przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r. oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2006r.
 • Zarządzenie Nr 42/06
  W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 43/06
  w sprawie: powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 44/06
  w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • zarządzenie Nr 45/06
  w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2006.
 • Zarządzenie Nr 46/06
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 47/06
  w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 48/06
  w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do przeprowadzenia analizy zawartych w oświadczeniach majątkowych
 • Zarzadzenie Nr 49/06
  w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej
 • Zarządzenie Nr 50/06
  w sprawie: dodatkowego dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 51/06
  w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 52/06
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 53/06
  zmieniające: Zarządzenie Nr 11/04 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 5 marca 2004 r.
 • Zarządzenie Nr 54/06
  w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach ustalenia dokumentacji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 55/06
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006rok
 • Zarządzenie Nr 56/06
  w sprawie: utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Pomiechówek na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym.
 • Zarządzenie Nr 57/06
  w sprawie: projektu budżetu na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 58/06
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006rok
 • Zarządzenie Nr 59/06
  w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 60/06
  w sprawie: zmiany w "Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pomiechówek".
 • Zarządzenie Nr 61/06
  w sprawie zmiany w „Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pomiechówek”
 • Zarządzenie Nr 62/06
  w sprawie: określenia liczby Zastępców Wójta Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 63/06
  w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 64/06
  w sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadań z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, - środowiskowych ognisk wychowawczych.
 • Zarządzenie Nr 65/06
  w sprawie : powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Zarządzenie Nr 66/06
  w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2006.
 • Zarządzenie Nr 67/06
  w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2006.
 • Zarządzenie Nr 68/06
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2006 rok.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.01.2006 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.01.2006 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2006 r., godz. 10.48NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6945 razy.