Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2017


Podstrony:
 • Zarządzenie nr 101
  w sprawie: dokonania oceny składników majątku ruchomego.
 • Zarządzenie nr 100
  w sprawie: wprowadzenia planu audytu na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 99
  w sprawie: pobierania opłat za ksero
 • Zarządzenie nr 98
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie: określenie opłat i zasad wynajmu świetlic i klubów wiejskich na terenie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 97
 • Zarządzenie nr 96
 • Zarządzenie nr 95
 • Zarządzenie nr 94
 • Zarządzenie nr 93
 • Zarządzenie nr 92
 • Zarządzenie nr 91
 • Zarządzenie nr 90
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 29/09 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28 maja 2009 r. wprowadzającego Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 89
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 88
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 87
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 86
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 85
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 84
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
 • Zarządzenie nr 83
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 82
  w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 79/2017 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 81
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 80
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 79
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 78
  w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
 • Zarządzenie nr 77
 • Zarządzenie nr 76
 • Zarządzenie nr 75b
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 75a
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 75
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie nr 74
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 73
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie nr 72
  w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy ul. Szkolnej 3 w Gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 71
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie nr 70
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 69
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 68
  w sprawie: uśrednienia pensum dla nauczycieli
 • Zarządzenie nr 67
  w sprawie: spisu z natury materiałów, środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.
 • Zarządzenie nr 66
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 65
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 64
  w sprawie: drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Nowy Modlin, gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 63
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 62
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 61
  w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Pomiechówek zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 60
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 • Zarządzenie nr 59
 • Zarządzenie nr 58
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 57
 • Zarządzenie nr 56
  w sprawie: powołania Komisji ds. przekazania majątku szkoły
 • Zarządzenie nr 55
  w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa wsi Nowe Orzechowo
 • Zarządzenie nr 54
  w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Stanisławowie, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 53
  w sprawie: powołania komisji kwalifikującej dokumenty z Wyborów do Sejmu i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 października 2015r.
 • Zarządzenie nr 52
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 51
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 50
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 49
 • Zarządzenie nr 48
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 47
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 46
 • Zarządzenie nr 45
  W sprawie: określenia wysokości opłat z następujących obiektów: parku linowego, ścianki wspinaczkowej, placu zabaw "Wiking", zjazdu tyrolskiego, dmuchanej zjeżdżalni oraz paleniska przy terenie rekreacyjnym nad Wkrą w Gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 44
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 43
  w sprawie: powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych, gm. Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 42
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 41
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 40
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Żanety Marii Owockiej, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 39
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Kucińskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 38
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Rutkowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 37
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Piotra Adama Wojciechowskiego, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 36
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 35
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 34a
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 34
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 33
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie nr 32
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/09 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28 maja 2009 r. wprowadzającego Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 31
  w sprawie: powołania komisji kwalifikującej dokumenty z Wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.
 • Zarządzenie nr 30
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie nr 29
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie |Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 28
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 27
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 26
  w sprawie: zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 25
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2016.
 • Zarządzenie nr 24
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie nr 23
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Nowy Modlin, gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 22
  w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie nr 21
  w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz określenia jego wartości
 • Zarządzenie nr 20
  w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek i jednostkach organizacyjnych Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 19
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 18
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 17
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 16
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 15
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 14a
  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i dla publicznych szkół podstawowych.
 • Zarządzenie nr 14
  w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa we wsi Falbogi Borowe.
 • Zarządzenie nr 13
 • Zarządzenie nr 12
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 11
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 10
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2017
 • Zarządzenie nr 9
 • Zarządzenie nr 8
 • Zarządzenie nr 7
  w sprawie: oddania w najem gminnego lokalu użytkowego w Pomiechówku przy ul. Kupieckiej 10.
 • Zarządzenie nr 6
  w sprawie: wprowadzenia cennika opłat za wynajem pomieszczeń i sprzętu w Bibliotece Publicznej Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 5
  w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 4
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2017 rok.
 • Zarządzenie nr 3
  w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Pomiechówek na 2017r.
 • Zarządzenie nr 2
  w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego na 2017r.
 • Zarządzenie nr 1
  w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych.

Wytworzył:Artur Ciemieniewski, data: 02.01.2017 r., godz. 23.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 02.01.2017 r., godz. 23.29
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 28.11.2017 r., godz. 21.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.11.2017 r., godz. 21.50Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.11.2017 r., godz. 21.50Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.11.2017 r., godz. 21.49Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.11.2017 r., godz. 21.49Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.11.2017 r., godz. 21.34Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.11.2017 r., godz. 21.34Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.11.2017 r., godz. 21.34Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.11.2017 r., godz. 21.33Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
23.11.2017 r., godz. 21.42Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
23.11.2017 r., godz. 21.42Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
23.11.2017 r., godz. 21.42Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
23.11.2017 r., godz. 21.42Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
23.11.2017 r., godz. 21.40Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.06.2017 r., godz. 21.29Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.06.2017 r., godz. 21.29Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
15.03.2017 r., godz. 23.37Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
15.03.2017 r., godz. 23.37Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
15.03.2017 r., godz. 23.37Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
15.03.2017 r., godz. 23.37Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
15.03.2017 r., godz. 23.37Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
15.03.2017 r., godz. 23.37Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.02.2017 r., godz. 21.07Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.02.2017 r., godz. 21.07Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
02.01.2017 r., godz. 23.29Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 4785 razy.