Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2016


Podstrony:
 • Zarządzenie nr 124
  w sprawie: wprowadzenia planu audytu na 2017 r.
 • Zarządzenie nr 123
 • Zarządzenie nr 122
 • Zarządzenie nr 121
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 120
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 119
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 118
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 117
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 116
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 115
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 114
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie nr 113
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 r. tj. prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Kosewo i Szczypiornie w 2017 r.
 • Zarządzenie nr 112
  w sprawie: przeniesienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 111
  w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu Nr 98/2016 Wójta Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 110
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
 • Zarządzenie nr 109
  w sprawie: wynajmu gminnego lokalu użytkowego w Pomiechówku przy ul. Nasielskiej 3.
 • Zarządzenie nr 108
  w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 107
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 106
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 105
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 104
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 103
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 102
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 101
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 100
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 99
 • Zarządzenie nr 98
 • Zarządzenie nr 96
  w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa we wsi Goławice Pierwsze
 • Zarządzenie nr 95a
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/09 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28 maja 2009 r. wprowadzającego Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 95
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie nr 94
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds.naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie nr 93
  w sprawie: uśrednienia pensum dla nauczycieli
 • Zarządzenie nr 93A
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 93B
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 93C
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 92
  w sprawie: powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 • Zarządzenie nr 91
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 • Zarządzenie nr 90
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 89
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 88
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 87
  w sprawie: wynajmu gminnego lokalu użytkowego w Pomiechówku przy ul. Nasielskiej 3.
 • Zarządzenie nr 86
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 85
  w sprawie: uśrednienia pensum dla nauczycieli
 • Zarządzenie nr 84
  w sprawie: ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna – 2016”
 • Zarządzenie nr 83
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 82
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016r.
 • Zarządzenie nr 81
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 80
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 79
  w sprawie: drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 21- Szczypiorno, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 78
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 77
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 76
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.
 • Zarządzenie nr 75
  ZARZĄDZENIE Nr 75/2016 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 25 sierpnia 2016 r.
 • Zarządzenie nr 74
  ZARZĄDZENIE Nr 74/2016 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 25 sierpnia 2016 r.
 • Zarządzenie nr 73
  ZARZĄDZENIE Nr 73/2016 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 25 sierpnia 2016 r.
 • Zarządzenie nr 72
  w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa we wsi Kikoły, gm. Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 71
  w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 70
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Pod Dębami” im. gen. Edmunda Knoll-Kownackiego w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 69
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 68
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Wiktora Thomme´e w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 67
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 66
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 65
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 64
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 63
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 62
  w sprawie: krajowych podróży służbowych w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 61
  w sprawie: sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
 • Zarządzenie nr 60
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 59
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Wiktora Thomme´e w Pomiechówku, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek; Dyrektora Przedszkola „Pod Dębami” im. gen. Edmunda Knoll-Kownackiego w Pomiechówku, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek; Dyrektora Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek, prowadzonych przez Gminę Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 58a
  w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 57
  w sprawie: powołania komisji do szacowania szkód i strat powstałej w infrastrukturze drogowej gminy w wyniku huraganu i opadów w dniu 17 i 26 czerwca 2016 roku.
 • Zarządzenie nr 56
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Szmyt, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 55
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Niny Piaseckiej, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 54
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 53
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 52
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 51
  w sprawie: powołania komisji do szacowania szkód i strat powstałych w infrastrukturze gminnej i budynkach mieszkalnych w wyniku huraganu i opadów w dniu 17 czerwca 2016 roku
 • Zarządzenie nr 50
 • Zarządzenie nr 49
  w sprawie: wydzierżawienia pawilonów handlowych na targowisku gminnym w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 48
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 47
  w sprawie: powołania komisji do przeglądu i oceny lokali wyborczych na terenie gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 46
  w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Zarządzenie nr 45
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy
 • Zarządzenie nr 44
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 43
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 42
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 41
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 40
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 39
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 38
  w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 37
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 36
  w sprawie: dokonania oceny przydatności składnika majątku ruchomego
 • Zarządzenie nr 35
  w sprawie: wydzierżawienia pawilonów handlowych na targowisku gminnym w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 34
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szczypiorno, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 33
  w sprawie: zmiany regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 32
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 31
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 30
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 29
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 28
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 27
  w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 26
  w sprawie: powołania komisji do przeglądu gminnego zasoby mieszkaniowego.
 • Zarządzenie nr 25
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania plany finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2015.
 • Zarządzenie nr 24
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 23
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 22
  w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Stare Orzechowo
 • Zarządzenie nr 21
  w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo
 • Zarządzenie nr 20
  w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 • Zarządzenie nr 19
  w sprawie: wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195).
 • Zarządzenie nr 18
  w sprawie: określenia opłat i zasad wynajmu świetlic i klubów wiejskich na terenie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 17
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 16
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 15
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 14
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
 • Zarządzenie nr 13
 • Zarządzenie nr 12
 • Zarządzenie nr 11
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 21- Szczypiorno, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 10
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 9
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 8
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2016
 • Zarządzenie nr 7
  ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY POMIECHÓWEK z dnia 01.02.2016r.
 • Zarządzenie nr 6
  w sprawie: przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 5
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 4
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2016 rok.
 • Zarządzenie nr 3
  w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Pomiechówek na 2016r.
 • Zarządzenie nr 2
  w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego na 2016 r.
 • Zarządzenie nr 1
  w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych.

Wytworzył:Artur Ciemieniewski, data: 04.01.2016 r., godz. 21.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 04.01.2016 r., godz. 20.37
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 27.02.2017 r., godz. 23.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2017 r., godz. 23.14Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.14Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.14Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.13Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.13Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.13Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.13Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.13Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.13Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.13Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.13Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.12Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
27.02.2017 r., godz. 23.12Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
24.10.2016 r., godz. 19.00Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
24.10.2016 r., godz. 19.00Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
24.10.2016 r., godz. 18.45Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
24.10.2016 r., godz. 18.44Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
16.02.2016 r., godz. 20.38Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
16.02.2016 r., godz. 20.38Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
04.01.2016 r., godz. 20.44Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
04.01.2016 r., godz. 20.41Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
04.01.2016 r., godz. 20.37Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 5166 razy.