Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2014


Podstrony:
 • Zarządzenie nr 127
  w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu na wykorzystanie telefonu komórkowego
 • Zarządzenie nr 126
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 125
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 124
  w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 123
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 122
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 121
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 r.
 • Zarządzenie nr 120, 120A
  Zarządzenie nr 120 w sprawie: zmiany Zarządzenia 49/2014 Wójta Gminy Pomiechówek w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, Zarządzenie nr 120A w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 119
 • Zarządzenie nr 118
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 65/2014 Wójta Gminy Pomiechówek w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • Zarządzenie nr 117
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Zarządzenie nr 116
 • Zarządzenie nr 115
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 114
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 113
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 112
  w sprawie przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 111
  Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie : przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
 • Zarządzenie nr 110
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 109
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 108
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na rok 2014
 • Zarządzenie nr 107
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 106
  W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 105
  w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 104
  w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 103
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
 • Zarządzenie nr 102
  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali polisensorycznej i pokoju logopedy w budynku użyteczności publicznej - „Centrum Integracji Społecznej” w Pomiechówku przy ul. Nasielskiej 3
 • Zarządzenie nr 101
  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali konferencyjnej w budynku użyteczności publicznej - „Centrum Integracji Społecznej” w Pomiechówku przy ul. Nasielskiej 3
 • Zarządzenie nr 100
  w sprawie: wydzierżawienia gruntu położonego w obrębie 01- Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 99
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 98
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 97
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 96
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Zarządzenie nr 95
  w sprawie: określenia sposobu przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pomiechówek i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji
 • Zarządzenie nr 94
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 93
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 92
  w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Zarządzenie nr 91
  w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Zarządzenie nr 90
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 89
  Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 13.10.2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 88
  Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 13.10.2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 87
  Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 13.10.2014 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 86
  w sprawie: wydzierżawienia pawilonów handlowych na targowisku gminnym w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 85
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 84
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 83
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 82
  w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego w budynku użyteczności publicznej „Centrum Integracji Społecznej” przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 81
  w sprawie: uśrednienia pensum dla nauczycieli
 • Zarządzenie nr 80
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 • Zarządzenie nr 79
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 78
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 77
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 76
  w sprawie: powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w roku 2014
 • Zarządzenie nr 75
  w sprawie: powołania komisji kwalifikującej dokumenty z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014r.
 • Zarządzenie nr 74
  w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka Szkolna – 2014”
 • Zarządzenie nr 73
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 72
  w sprawie: ustalenia wysokości ceny opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 71
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 70
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 69
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 68
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.
 • Zarządzenie nr 67
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 58/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 66
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pomocnia, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 65
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Zarządzenie nr 64, 64A
  Zarządzenie nr 64 - w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 63/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Pomiechówek Karty Pomiechowskiej. Zarządzenie nr 64A - w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 63
  w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Pomiechówek Karty Pomiechowskiej.
 • Zarządzenie nr 62
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych oraz upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli.
 • Zarządzenie nr 61
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 60
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 59
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 58
  w sprawie: powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 57
  w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Pomiechówek do realizacji wszelkich spraw związanych z przyznaniem na terenie gminy Pomiechówek „Karty Dużej Rodziny” w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
 • Zarządzenie nr 56
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Menich, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 55
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r
 • Zarządzenie nr 54
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 53
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 52
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 51
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 50
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 49
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Zarządzenie nr 48
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Zarządzenie nr 47
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 46
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 45
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 44
  w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 43
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 42
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 rok.
 • Zarządzenie nr 41
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 40
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 39
  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie nr 38
  w sprawie wprowadzenia zakazów w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 37
  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie nr 36
  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie nr 35
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
 • Zarządzenie nr 34
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 33
  wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 rok.
 • Zarządzenie nr 32
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014 w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 31
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Zarządzenie nr 30
  wydzierżawienia pawilonów handlowych na targowisku gminnym w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 29
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 rok.
 • Zarządzenie nr 28
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 27
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 26
  w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek i jednostkach organizacyjnych gminy.
 • Zarządzenie nr 25
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014. 
 • Zarządzenie nr 24
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2013 r.
 • Zarządzenie nr 23
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za 2013 r.
 • Zarządzenie nr 22
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2013 r.
 • Zarządzenie nr 21
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 20
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 rok.
 • Zarządzenie nr 19
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2013.
 • Zarządzenie nr 18
  w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 17
  w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 16
  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 15
  w sprawie : ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
 • Zarządzenie nr 14
  w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek i jednostkach organizacyjnych gminy.
 • Zarządzenie nr 13
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 12
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2014 rok.
 • Zarządzenie nr 11
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie nr 10
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014 r.
 • Zarządzenie nr 9
  w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 8
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 7
  w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie 14- Kosewo, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 6
  w sprawie: wydzierżawienia gruntu położonego w obrębie 01- Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 5
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2014 rok.
 • Zarządzenie nr 4
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy
 • Zarządzenie nr 3
  w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Pomiechówek na 2014r.
 • Zarządzenie nr 2
  w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych.
 • Zarządzenie nr 1
  w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego na 2014 r.

Wytworzył:Marcin Śmigas, data: 02.01.2014 r., godz. 15.59
Wprowadził:Nieznany, data: 02.01.2014 r., godz. 15.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.01.2015 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.01.2015 r., godz. 08.30NieznanyZmiana kolejności podlinków
15.01.2015 r., godz. 08.30NieznanyZmiana kolejności podlinków
15.01.2015 r., godz. 08.30NieznanyZmiana kolejności podlinków
15.01.2015 r., godz. 08.30NieznanyZmiana kolejności podlinków
15.01.2015 r., godz. 08.30NieznanyZmiana kolejności podlinków
15.01.2015 r., godz. 08.30NieznanyZmiana kolejności podlinków
15.01.2015 r., godz. 08.29NieznanyZmiana kolejności podlinków
03.10.2014 r., godz. 08.00NieznanyZmiana kolejności podlinków
03.10.2014 r., godz. 07.59NieznanyZmiana kolejności podlinków
03.10.2014 r., godz. 07.59NieznanyZmiana kolejności podlinków
03.10.2014 r., godz. 07.59NieznanyZmiana kolejności podlinków
03.10.2014 r., godz. 07.59NieznanyZmiana kolejności podlinków
18.08.2014 r., godz. 12.12NieznanyZmiana kolejności podlinków
18.08.2014 r., godz. 12.12NieznanyZmiana kolejności podlinków
23.04.2014 r., godz. 09.51NieznanyEdycja strony
23.04.2014 r., godz. 08.58NieznanyZmiana kolejności podlinków
23.04.2014 r., godz. 08.58NieznanyZmiana kolejności podlinków
22.04.2014 r., godz. 11.54NieznanyZmiana kolejności podlinków
22.04.2014 r., godz. 11.53NieznanyZmiana kolejności podlinków
10.02.2014 r., godz. 15.03NieznanyZmiana kolejności podlinków
10.02.2014 r., godz. 15.03NieznanyZmiana kolejności podlinków
29.01.2014 r., godz. 16.30NieznanyZmiana kolejności podlinków
02.01.2014 r., godz. 15.59NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5505 razy.