Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej

Andrzej Lenart – przewodniczący komisji
Marcin Gągolewski - zastępca przewodniczącego
Błażej Brański
Małgorzata Leszczyńska


Kompetencje komisji
Przedmiotem działania Komisji są szeroko rozumiane sprawy edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz opieki zdrowotnej i społecznej.

I. Współpraca z organizacjami instytucjami związanymi z działalnością edukacyjną, kulturalną, sportową, zdrowotną i opieki społecznej działającymi na terenie gminy.
II. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z merytoryczną działalnością Komisji, zgłaszanych przez radę gminy, wójta gminy, członków gminy oraz mieszkańców gminy.
III. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.
IV. Dokonywanie oceny działalności instytucji edukacyjnych, kulturowych, oświatowych i zdrowotnych podległych gminie.
V. Opiniowanie projektu budżetu, projektów zmian w budżecie oraz sprawozdań z wykonywania budżetu w zakresie kompetencji komisji. W przypadku propozycji zmian w projekcie budżetu, komisja przedstawia źródła finansowania tych zmian.
VI. Ocenianie w swoim zakresie prawidłowości wykonywania uchwał rady przez organy wykonawcze gminy.


Wytworzył:Marcin Śmigas, data: 19.12.2013 r., godz. 09.16
Wprowadził:Nieznany, data: 19.12.2013 r., godz. 09.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.12.2014 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.12.2014 r., godz. 10.41NieznanyZmiana przynależności strony
19.12.2013 r., godz. 09.27NieznanyEdycja strony
19.12.2013 r., godz. 09.18NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2277 razy.