Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2005


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/05
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 2/05
  w sprawie: przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku zadań z zakresu prowadzenia spraw pomocy społecznej
 • Zarządzenie Nr 3/05
  w sprawie : zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 4/05
  w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla członków O S P w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 5/05
  w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Gminy Pomiechówek oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 6/05
  w sprawie: zakładowych zasad prowadzenia gospodarki samochodowej
 • Zarządzenie Nr 7/05
  w sprawie: nałożenia na kierowników referatów Urzędu Gminy Pomiechówek oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych obowiązków związanych z wdrażaniem przepisów ustawy o Biuletynie Informacji Publicznej
 • Zarządzenie Nr 8/05
  W sprawie regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 9/05
  w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
 • Zarządzenie Nr 10/05
  w sprawie : dodatkowego dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 11/05
  w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.
 • Zarządzenie Nr 12/05
  w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
 • Zarządzenie Nr 13/05
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wybranie wykonawcy budowy linii oświetlenia drogowego w Błędówku
 • Zarządzenie Nr 14/05
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wybranie wykonawcy budowy linii oświetlenia drogowego drogi Stanisławowo – Wymysły II etap
 • Zarządzenie Nr 15/05
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wybranie wykonawcy przebudowy ul. Sportowej w Brodach-Parcelach:
 • Zarządzenie Nr 16/05
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wybranie wykonawcy przebudowy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Pomiechowie.
 • Zarządzenie Nr 17/05
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na wybranie konserwatora na 2005r dróg będących w zarządzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 18/05
  w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadań z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego - środowiskowych ognisk wychowawczych.
 • Zarządzenie Nr 19/05
  w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za rok 2004.
 • Zarządzenie Nr 20/05
  w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do oceny przydatności samochodu strażackiego Fiat 125p.
 • Zarządzenie Nr 21/05
  w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.
 • Zarządzenie Nr 22/05
  w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz gminnych jednostkach organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 23/05
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli funkcjonowania Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 24/05
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 25/05
  W sprawie powołania oraz ustalenia pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów
 • Zarzadzenie Nr 26/05
  w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.
 • Zarządzenie Nr 27/05
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 28/05
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarzadzenie Nr 29/05
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 30/05
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 31/05
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 32/05
  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Stanisławowie, dz. nr ewid. 346/1 o pow. 752m2
 • Zarządzenie Nr 33/05
  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Nowym Modlinie, składającej się z działek o nr ewid. 302 i 303/2 o łącznej pow. 2212m2
 • Zarządzenie Nr 34/05
  w sprawie zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetu gminy na rok 2005.
 • Zarzadzenie Nr 35/05
  w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej we wsi Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 36/05
  W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarzadzenie Nr 37/05
  W sprawie: zmian w ukladzie wykonawczym dochodów i wydatkow budzetu gminy na rok 2005.
 • Zarządzenie Nr 38/05
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 39/05
  w sprawie : Przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005r oraz wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
 • Zarządzenie Nr 40/05
  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
 • Zarządzenie Nr 41/05
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Brody-Parcele, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 42/05
  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
 • Zarządzenie Nr 43/05
  w sprawie : wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 września 2005r.
 • Zarządzenie Nr 44/05
  w sprawie : powołania zespołu zadaniowego do przeprowadzenia analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych
 • Zarządzenie Nr 46/05
  w sprawie: powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 47/05
  w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.
 • Zarządzenie Nr 48/05
  w sprawie : wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zarządzenie Nr 49/05
  w sprawie: powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 50/05
  w sprawie: powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 października 2005r.
 • Zarządzenie Nr 51/05
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 52/05
  w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 53/05
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2006rok
 • Zarządzenie Nr 54/05
  w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.
 • Zarządzenie Nr 55/05
 • Zarządzenie Nr 56/05
  w sprawie: powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 57/05
  w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 58/05
  w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.
 • Zarządzenie Nr 59/05
  w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie Nr 60/05
  w sprawie: spisu z natury materiałów, środków trwałych ,oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.
 • Zarządzenie Nr 61/05
  w sprawie : powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadań z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, -środowiskowych ognisk wychowawczych.
 • Zarządzenie Nr 62/05
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok
 • Zarządzenie Nr 63/05
  w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2005.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.02.2005 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.02.2005 r., godz. 13.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.02.2005 r., godz. 13.36NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6425 razy.