Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Kompetencje wójta

I Wójt jest organem wykonawczym Gminy

II Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy, zadania określone przepisami prawa i Statutem Gminy.

III Do zadań Wójta należy w szczególności:
- przygotowanie projektów uchwał Rady,
- określenie sposobu wykonania uchwał,
- przygotowanie projektu budżetu,
- wykonanie budżetu,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- zartudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- wykonywanie zadań własnych, zleconych i przyjętych od
administracji rządowej,
- przedkładanie wniosków o zwołanie Sesji Rady,
- przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności
finansowej Gminy,
- wydawanie zarządzeń porządkowych nie cierpiących zwłoki, jeśli jest to niezbędne dla ochrony zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

IV Wójt jest kierownikiem urzędu, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 25.07.2003 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.07.2003 r., godz. 09.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.07.2003 r., godz. 09.59NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4918 razy.