Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2008


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/08
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 2/08
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzechowie oraz określenia Regulaminu Konkursu
 • Zarządzenie Nr 3/08
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 4/08
  w sprawie: nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 5/08
  w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 6/08
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku w Gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 7/08
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Pomiechówku i Gimnazjum w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 8/08
  w sprawie naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ochrony środowiska w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej czynności związane z naborem
 • Zarządzenie Nr 9/08
  w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i SP ZOZ za rok 2007.
 • Zarządzenie Nr 10/08
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007, sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz sprawozdań z dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
 • Zarządzenie Nr 11/08
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 12/08
  w sprawie naboru na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 13/08
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2008 rok.
 • Zarządzenie nr 14/08
  w sprawie : powołania komisji do rozpatrzenia i wyboru ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w 2008 r. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Zarządzenie Nr 15/08
  w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 16/08
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 17/08
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 18/08
  w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 19/08
  w sprawie: cofnięcia oświadczenia z dnia 31 sierpnia 2007r. dotyczącego powierzenia obowiązków na stanowisku p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 20/08
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Goławice Pierwsze, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 21/08
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych we wsiach - Goławice Pierwsze i Cegielnia - Kosewo, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 22/08
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 23/08
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 24/08
  w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek i jednostkach organizacyjnych Gminy
 • Zarządzenie Nr 25/08
  w sprawie: naboru na wolne stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej czynności związane z naborem.
 • Zarządzenie Nr 26/08
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 27/08
  w sprawie: powołania komisji kwalifikującej dokumenty z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r
 • Zarządzenie Nr 28/08
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 29/08
  w sprawie: powołania zespołu opiniodawczo – doradczo - projektowego
 • Zarządzenie Nr 30/08
  w sprawie: wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarzadzenie Nr 31/08
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 32/08
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie nr 33/08
  W sprawie: wyboru ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w 2008 roku w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Zarządzenie nr 34/08
 • Zarządzenie nr 35/08
  w sprawie: naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej czynności związane z naborem
 • Zarządzenie Nr 36/08
 • Zarządzenie Nr 37/08
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 38/08
  w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 39/08
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 40/08
  W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goławicach Pierwszych prowadzonego przez Gminę Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 41/08
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 42/08
 • Zarządzenie Nr 43/08
 • Zarzadzenie Nr 44/08
  w sprawie: określenia regulaminu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goławicach Pierwszych oraz powołania Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 45/08
 • Zarządzenie Nr 46/08
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 47/08
 • Zarządzenie Nr 48/08
  w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 49/08
  w sprawie: powołania Komisji ds. oszacowania strat powstałych wskutek silnych wiatrów
 • Zarządzenie Nr 50/08
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 51/08
  w sprawie: powołania Komisji ds. oszacowania strat powstałych wskutek nawałnicy i ulewy w budynku Szkoły Podstawowej w Goławicach Pierwszych...
 • Zarządzenie Nr 52/08
 • Zarzadzenie Nr 53/08
 • Zarzadzenie Nr 54/08
 • Zarzadzenie Nr 55/08
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 56/08
 • Zarządzenie Nr 57/08
 • Zarządzenie Nr 58/08
 • Zarządzenie Nr 59/08
  w sprawie: naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. kancelaryjnych w Wydziale Organizacji, Promocji i Kadr w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej czynności związane z naborem
 • Zarządzenie Nr 60/08
 • Zarządzenie Nr 61/08
 • Zarządzenie Nr 62/08
  w sprawie : projektu budżetu na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 63/08
  w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Nr 60/08 Wójta Gminy Pomiechówekz dnia 30 października 2008 r. w sprawie: naboru na wolne stanowisko młodszego księgowego w Wydziale Budżetu w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej czynności związane z naborem
 • Zarządzenie Nr 64/08
 • Zarządzenie Nr 65/08
 • Zarządzenie Nr 66/08
  w sprawie naboru na wolne stanowisko referenta ds.budżetu w Wydziale Budżetu w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz ustalenia składu komisji przeprowadzającej czynności związane z naborem.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 21.01.2008 r., godz. 09.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.01.2008 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.01.2008 r., godz. 09.20NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5941 razy.