Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2020


Podstrony:
 • Zarządzenie nr 030
  Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.
 • Zarządzenie nr 029
  Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie procedury udzielania szczególnych form pomocy przez Gminę Pomiechówek mieszkańcom odbywającym kwarantannę domową.
 • Zarządzenie nr 028
  Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 12 marca 2020 r., w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej w obrębie Szczypiorno, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 026
  Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 roku w Gminie Pomiechówek wraz z treścią ogłoszenia.
 • Zarządzenie nr 024
  Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds.naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie nr 023
  Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie nr 021
  Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 14.02.2020 r.: w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2020 r.
 • Zarządzenie nr 020
  Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2020 r.
 • Zarządzenie nr 019
  Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnej w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 018
  Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnej w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 017
  Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: wynajmu zabudowanej nieruchomości gminnej w Pomiechówku przy ul. Kupieckiej 10.
 • Zarządzenie nr 015
  Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: akceptacji listy rekomendowanych stypendystów Stypendium Wójta Gminy Pomiechówek, przyznania stypendiów oraz określenia ich wysokości w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
 • Zarządzenie nr 014
  Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 11.02.2020 r.: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ulicy Mostowej w miejscowości Pomiechówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną"
 • Zarządzenie nr 012
  Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2020 roku"
 • Zarządzenie nr 011
  Zarządzenie Nr 11/2020 z dn. 29.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - Sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit
 • Zarządzenie nr 010
  Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 009
  Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 008
  Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Pomiechówek w roku 2020 r.
 • Zarządzenie nr 007
  Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek i jednostkach organizacyjnych gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 006
  Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 09.01.2020 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 005
  Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie: trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowy Modlin, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 004
  ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 02.01.2020r. w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2020 rok.
 • Zarządzenie nr 003
  ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 02.01.2020r. w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Pomiechówek na 2020r.
 • Zarządzenie nr 002
  ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 02.01.2020r. w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego na 2020r.
 • Zarządzenie nr 001
  ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 02.01.2020r. w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marcin Krzemiński, data: 15.01.2020 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 16.01.2020 r., godz. 10.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2020 r., godz. 10.51Marcin KrzemińskiZmiana kolejności podlinków
16.01.2020 r., godz. 10.51Marcin KrzemińskiZmiana kolejności podlinków
16.01.2020 r., godz. 10.50Marcin KrzemińskiZmiana kolejności podlinków
16.01.2020 r., godz. 10.50Marcin KrzemińskiZmiana kolejności podlinków
15.01.2020 r., godz. 14.46Marcin KrzemińskiDodanie strony

Strona oglądana: 1284 razy.