Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

XXIV Sesja

z dnia 25.03.2013 r.

Podstrony:
 • Uchwała 184
  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • Uchwała 185
  w sprawie: ustalenia ceny usług świadczonych gminnych wozem asenizacyjnym
 • Uchwała 186
  w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 • Uchwała 187
  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
 • Uchwała 188
  w sprawie: wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2013 roku.
 • Uchwała 189
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Uchwała 190
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
 • Uchwała 191
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
 • Uchwała 192
  w sprawie: uchwalenia statutu gminy Pomiechówek

Wytworzył:Agnieszka Kleniewska, data: 26.03.2013 r., godz. 16.13
Wprowadził:Agnieszka Kleniewska, data: 26.03.2013 r., godz. 16.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.08.2013 r., godz. 09.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2013 r., godz. 09.40NieznanyEdycja strony
26.03.2013 r., godz. 16.16Agnieszka KleniewskaEdycja strony
26.03.2013 r., godz. 16.14Agnieszka KleniewskaDodanie strony

Strona oglądana: 2407 razy.