Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

LIII Sesja


Podstrony:
 • Uchwała 303
  w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2010 r.
 • Uchwała 304
  W sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • Uchwała 305
  w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek
 • Uchwała 306
  w sprawie opłaty od posiadania psów
 • Uchwała 307
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała 308
  w sprawie opłaty targowej
 • Uchwała 309
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała 310
  w sprawie: przyjęcia przez Gminę zadania Powiatu.

Wytworzył:Marcin Śmigas, data: 02.11.2010 r., godz. 10.30
Wprowadził:Nieznany, data: 02.11.2010 r., godz. 08.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.11.2010 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2010 r., godz. 10.48NieznanyEdycja strony
02.11.2010 r., godz. 08.19NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2931 razy.